Rekonektivní terapie

NOVÁ METODA 21.STOLETÍ , KTERÁ MÁ CO DĚLAT S DNEŠNÍM SVĚTEM .

LÉČENÍ NEBYLO DOPOSUD JEŠTĚ NIKDY TAK JEDNODUCHÉ.

Rekonektivní léčení pomohlo již mnoha lidem, vyřešit jejich zdravotní a životní problémy. Pomohlo jim navrátit jejich život do přirozeného stavu rovnováhy, harmonie a zdraví. videa 

Vyzkoušeli jsme Reconnection  23.8.2009 13:38:21 Frances Nina 

Chvilku jsem měla pocit, že je to úplná blbost, že se může jednat i o sektu, ale několik lidí, kterým věřím a v životě mi pomohli mě ujišťovalo, ať to zkusím, že to opravdu funguje a malému to může významně pomoci. Nu co. Klasická medicína pro nás řešení nemá, tak jsem do toho šla s tím, že maximálně přijdeme o peníze.  Syn v té době DMO – pravostranná hemiparéza, 31.měsíců, plazící se, nesedící. …..pokračování ZDE: 

Slova Dr.Erica Pearla: „Naše práce je otevřít dveře. Jejich práce je rozhodnout se, zda mají dostatek odvahy těmi dveřmi projít…“Je jen a jen na Vás, co sami sobě dovolíte ,jestli si pomyslné dveře zabouchnete těsně před nosem, jestli zvědavě nakouknete nebo jestli VSTOUPÍTE…

fotka-s-ericem

Mnoho alternativních medicínských oborů pracuje s pojmem tělesné stability. Pokud jsme v dobré psychické kondici, je naše tělesná i duševní stránka v rovnováze, což má pozitivní vliv na naše zdraví. Ze stejných poznatků vychází i Rekonektivní léčení.

The RECONNECTION® HEALING (Rekonektivní léčení) –  nová dynamická forma bezdotykového informačního léčení 21.stol., která jde za  hranice všech dosud známých a používaných technik.

 INTEGRITA  – CELISTVOST –  ROVNOVÁHA – HARMONIE 

Napojením na silné léčebné frekvence dochází k léčení na všech úrovních:

 •  Fyzické
 •  Mentální
 •  Emocionální
 •  Duchovní
 •  Životního pokroku – vývoje ( otevření vašeho potenciálu a vaší cesty – narovnání na rovině kariéry, vztahů)

U pacientů spolu s fyzickým zlepšením stavu přichází i psychická úleva – dojde zároveň k emocionálnímu a duševnímu uzdravení. Jak je všeobecně známo, psychická i fyzická stránka jsou úzce propojeny, vždyť i u celé řady vážných onemocnění se připouští, že je jejich spouštěčem stres.

Pacienti Dr. Erica Pearla, zakladatele Rekonektivního léčení, léčbu popisují jako příliv nové pozitivní energie, odbourání stresů a z dlouhodobého hlediska jako stav, kdy jsou schopni vyřešit neřešitelné problémy nebo nalézat nové cesty, které před tím neviděli. Léčba tedy funguje i jako jakási psychoterapie, ostatně jako většina oborů alternativní medicíny.

Pokud již máme i určitá zdravotní omezení:

 • Onemocnění pohybového aparátu
 • Civilizační a autoimunitní onemocnění
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Civilizační choroby
 • Chronický únavový syndrom
 • Psychické nebo emoční poruchy
 • Onkologická onemocnění
 • Léčení má překvapivé výsledky i u nemocí typu Parkinsonovy choroby a dalších
 • Urychlení celkové regenerace po léčbě a operacích k rychlejšímu návratu do běžného života
 • Působí na příčiny zatím neprojevených zdravotních problémů
 • Celkové zklidnění a zbavení se stresu
 • Prevence dalších onemocnění

je vhodné absolvovat léčebné sezení, kdy výsledek není možné nijak garantovat , nicméně výsledky jsou velice překvapivé a léčení přichází pro každého v té nejlepší dané formě.  Nejedná se přitom o žádné „placebo“ nebo dočasnou úlevu, ale o reálné odstranění nejen důsledků, ale i příčin konkrétních zdravotních potíží.

Rekonektivní léčení je nová dynamická forma léčení 21.stol. které se nezaměřuje na diagnózu a problém projevený ve formě nemoci , ale zaměřuje se na jeho příčinu a nastartování léčebného procesu člověka v rámci jeho integrity – celistvosti . V rámci tohoto léčení, tak k nám přichází zcela nová forma léčení, která zasahuje hluboko do našeho života jako celku, nedochází zde pouze k narovnání našich emocí , psychiky, mentality a fyzického těla jak by se na první pohled mohlo zdát, ale dochází zde i k dynamickému posunu našeho životního vývoje a to se děje díky navyšování našeho vědomí a vibrační úrovně v rámci našeho spojení s Rekonektivními frekvencemi , které jsou naší součástí a které nás obklopují v prostoru kolem nás . A když se tomuto léčení dokážete otevřít, může tak v mnoha věcech předčit i Vaše očekávání. Léčením se nastartuje Váš evoluční proces, některého výsledku si všimnete ihned, některého později, proto je vhodné znovu s časovým odstupem zhodnotit Váš osobní posun.

Co je Rekonektivní léčení a jak probíhá se můžete dočíst i zde, v článku s Dr. Ericem Pearlem

Jak to děláme?

K pochopení nebo odstranění životních a zdravotních problémů používáme REKONEKTIVNÍ FREKVENCE , které se nachází v každém z nás a  v prostoru všude kolem nás . S těmito frekvencemi , které jsou nositelem tří složek :  fyzického – fotonového světla, širokospektrální energie a informací v harmonické podobě, se dokáže propojit každý z nás, naše tělo, něco uvnitř nás,  se na tyto frekvence rozpomene a snaží se s těmito frekvencemi spojit a naladit se do stejné vibrační úrovně léčivých frekvencí v harmonické podobě,  díky tomuto procesu se začne v našem těle  narovnávat  vše co bylo disharmonii s naší podstatou bytí, dochází tak k odstranění starých vzorců chování a našich potíží.

Rekonektivní frekvence jsou během tohoto způsobu léčby přijímány z vyššího Zdroje, a i proto disponuje fantastickou inteligencí. Často má tato energie tendence se napřed soustředit do určitého energetického centra , kde odstraňuje bloky, které jsou prvotní příčinou choroby a až poté se věnuje nemocnému či poškozenému orgánu. Tímto postupem zamezí opakování daného problému či nemoci. Proto je vyléčení často trvalé.

U osob s vážnějším zdravotním stavem,  je možné Rekonektivní léčení absolvovat na dálku bez osobní přítomnosti praktika a není nutné zatěžovat pacienta přesunem, je-li pro něj náročný.

Efekt sezení na dálku je stejný, jako u sezení osobního.

Pokud máte o léčení zájem, vyhraďte si na sezení asi 1 hodinu.

Je vhodné si rezervovat termíny pro všechna Vaše plánovaná sezení najednou, aby nedošlo k obsazení termínů jinými zájemci a abyste mohli všechna sezení absolvovat v doporučeném časovém rozmezí 7 až 10 dnů.Náš dárkový poukaz na Darujpoukaz.cz