TRANSFORMACE

Největší vývoj a nejdůležitější objevy během nadcházejících let se budou odehrávat v duchovní oblasti. Dějiny jasně ukazují, že duchovní síla byla vždy tou nejvýraznější silou, a přesto si s ní jen hrajeme a nikdy jsme ji nestudovali tak pečlivě jako fyzikální síly. Lidé se časem přesvědčí o tom, že hmotné věci nepřinášejí štěstí ani lidem […]

Continue reading


Zákon činnosti

Bez ohledu na to, co cítíme či víme, bez ohledu a to, jaký máme potenciální talent či schopnosti, je třeba si uvědomit, že k životu je probudí pouze čin. Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska, Ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat. Konání vede k porozumění a díky činnosti se vědění promění v moudrost. […]

Continue reading


Zákon celistvosti

Celistvost , to obnáší žít a jednat v sepětí s duchovním zákonem a s vlastní nejušlechtilejší vizí, a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním. Vycházejíce ze srdce celistvosti, poznáváme, přijímáme a vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu a svému okolí dodáváme inspiraci nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem . Dan Millman

Continue reading


Zákon Jednoty

Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti, z nichž každé je přiřčen jiný osud,  ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky součástí moře, tak i každý z nás je součástí oceánu Vědomí, těla Božího. Jen najdi lásku a vnitřní mír v hloubi nejvyšší pravdy, všichni jsme jedna rodina. Odhoď zátěž strachu, závisti, vzdoru a vznes se do výše […]

Continue reading


Život – dobrodružství v nás

      Dobrodružství není nikde venku – dobrodružství je v nás . David Grayson Můžeme se vybrat zda ze svého života uděláme nehodu, nebo dobrodružství . Jakmile uvěříš sám sobě, budeš vědět, jak žít . J. W. Goethe  Náš život pohání cosi, co nedokážeme vyjádřit .    

Continue reading


Citáty – energie a léčení 3. tisíciletí

 ,, Budoucnost mediciny je založena na ovládání energie proudící v těle,,     William Tiller, laureát Nobelovy ceny   ,, Chemické složení těla je ovládáno buněčnými kvantovými poli,,                     Murray Gell – Mann, laureát Nobelovy ceny ,, Prevenci a diagnózu nemoci je možno provádět pomocí rozboru energetického pole ,, […]

Continue reading