Jak Rekonektivní léčení probíhá ?

logo RT

Rekonektivní léčení: se provádí v počtu 1-3 sezení a to v rámci 7-10 po sobě jdoucích dnů. V jeden den můžete absolvovat jedno sezení. Počet sezení je individuální, pokud se budete cítit dobře již po prvním sezení, je to také v pořádku, optimální formou jsou však  3 sezení (maximálně 4, pokud si budete přát) – při tomto počtu je sledováno nejvíce vnímaných zážitků působení frekvencí. Nejedná se o žádné dlouhodobé léčení, uvedený počet sezení ve Vás dostatečně nastartuje harmonizační proces, který Vám doslova začne měnit život, pokud budete změnám otevřeni.

Rekonektivní léčení : probíhá na masážním lehátku, klient leží oblečen na zádech a má zavřené oči. Praktik Rekonektivního léčení naladí frekvence a ty svým způsobem interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se o bezdotykovou metodu. Klient leží a má zavřené oči pouze proto, aby si celé sezení co nejlépe užil. Není to podmínkou. Jde opravdu o klientský zážitek během sezení. Jinak léčení samo o sobě může probíhat v jakémkoliv stavu tj. , že klient může sedět i v křesle nebo stát. Standardem je, že leží a odpočívá.

Výsledný efekt se projeví tam, kde ho  tělo momentálně nejvíce potřebuje. V tom je toto léčení geniální a přesahuje to, čemu se dnes říká „energetické léčení „.Ničím specificky se „nezabývá“ a nemusíte v něj věřit, aby fungovalo. Představuje návrat do rovnováhy, ve které se tělo začne léčit samo.

Pamatujte, že vše dokonalé je právě jednoduché a krásné.

Žádný z  praktiků Rekonektivního léčení  Vám sice nemůže slíbit, že se úplně uzdravíte, nebo že stoprocentně zmizí problém, kvůli kterému jste přišli.  Nejdůležitější je při sezení zůstat výsledkům otevřeni a zbavit se konkrétních očekávání, jen tak umožníte, aby léčení přišlo v optimální formě. Jedna věc je však stoprocentní – ke zlepšení stavu dojde u každého.  Jenom občas někde úplně jinde, než jsme očekávali, ale kde to bylo nejnutnější.

To, co očekáváme, nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme. Možná se díky léčení změní od základů celý Váš život. Co se během léčení děje, to vám asi nikdo nevysvětlí a nejspíš to ani nikdo neví.  Léčením se nastartuje Váš evoluční proces, některého výsledku si všimnete ihned, některého později, proto je vhodné znovu s časovým odstupem zhodnotit Váš osobní posun.

Někdo může být přesvědčen, že absolvoval sezení a to mu nic nepřineslo. Může být přesvědčen, že se výsledek nedostavil. Co to ale znamená? To znamená, že tento klient měl očekávání určitého konkrétního výsledku. Ale jak už bylo řečeno, nejde o léčbu, nejde o to že Vy si řeknete, že máte určitý problém a praktik se ho pokusí vyřešit – o tom to není. Je to o skutečném pochopení procesu, který se tím teprve započal.

Je zde vyšší inteligence, která ví, co je pro nás vhodné a díky Rekonektivnímu léčení, navýšení vědomí a vibrační úrovně, se nám začne otevírat náš skutečný potenciál,  který máme v každý v sobě,  tato vibrační změna, umožní nastartovat proces změn, jsme-li tomuto procesu otevřeni. Rekonektivní léčení nám tak umožní,  stát se skutečně sám sebou.

U osob s vážnějším zdravotním stavem,  je možné Rekonektivní léčení absolvovat na dálku bez osobní přítomnosti praktika a není nutné zatěžovat pacienta přesunem, je-li pro něj náročný.

Efekt sezení na dálku je stejný, jako u sezení osobního.

Pokud máte o léčení zájem, vyhraďte si na sezení asi 1 hodinu.

Je vhodné si rezervovat termíny pro všechna Vaše plánovaná sezení najednou, aby nedošlo k obsazení termínů jinými zájemci a abyste mohli všechna sezení absolvovat v doporučeném časovém rozmezí 7 až 10 dnů.

Každou návštěvu je nutné předem rezervovat

na emailu ivetaskrivanova@seznam.cz nebo telefonním  čísle + 420  724 083 004 

Těším se na Vaši návštěvu.

Rate this post

Leave a Reply