LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY ?

Lež má krátké nohy aneb s pravdivostí nejdál dojdeš ???

Všichni určitě znáte tato přísloví, několikrát za život jsme je slýchali od svých rodičů a prarodičů a měli jsme pocit, že jsou to pouhá slova, která nedávají smysl, že jsou tyto rady na nic a nedávají smysl ani jsme nechápali pravidla těchto slov, neviděli jsme v nich moudrost, která tato přísloví s sebou nesou, neviděli jsem tu hloubku, která je v nich obsažena.

Pojďte se nad tím trochu zahloubat a zamyslet:

  • Lež má krátké nohy 

Když nám toto rodiče říkali, většinou nám tím chtěli sdělit, že bychom neměli nikomu lhát, protože lež je špatná a kdo lže tak krade ,..což je další přísloví nad kterým můžeme dále uvažovat, ale držme se nyní tématu .

A co když tímto příslovím vůbec není myšleno to,  že bychom neměli druhým lhát, ale to, že bychom neměli lhát hlavně sami sobě, protože pokud lžeme sami sobě, děláme věci , které nechceme, a které jsou proti našemu přesvědčení a tudíž nejsou s námi v souladu . A pokud nejsou věci a události v souladu s námi , začínáme toto pociťovat sami na sobě v podobě špatných pocitů, které s námi nesouzní a pak dochází k tomu , že se začneme s těmito pocity a událostmi trápit , trápíme sebe, své tělo a duši . Všechno toto trápení postupem času přenášíme na své okolí a pociťujeme ho hlavně v sobě v podobě strachů, obav a stresů ze situací , kterých se bojíme , že by nás mohli dostihnout, za to, že jsme si nalhávali, že pokud sobě zalžeme , že tím pomůžeme ostatním, ale nakonec pociťujeme , že tím trápíme jen a jen sebe, protože jsme nejednali na základě naší pravdy – našeho přesvědčení ,ale na základě přesvědčení,,pravdy ,, někoho jiného …  

Když lžeme sami sobě, tak to je to nejhorší co můžeme sobě udělat, protože se pak začínáme trápit nad událostmi a situacemi, které jsme přijali , ale nechtěli jsem je vůbec prožívat,  šli jsem proti sobě , proti svému přesvědčení a naše tělo nám to dává pocítit v podobě špatné nálady, stresu , nemoci , psychické nepohody, hněvu , nedostatku sebevědomí , hněvu a jiného rozladění . Pokud však budeme k sobě za všech okolností upřímní – pravdivý , za každé situace ať je jakákoliv,  pak můžeme prožít skutečnou pravdu v nás , která nám přináší radost ze života , a tím se dostáváme k dalšímu přísloví J

  • S pravdou nejdál dojdeš 

Jak jsem se již zmínila… zde opět naši předkové, kteří toto přísloví zavedli, zcela jistě nemysleli , že bychom měli mluvit pravdu , a tuto pravdu poskytovat dalším lidem , dle mého názoru je zde opět mnohem hlubší smysl , který lidem uniká , a to ten , že pravdivý bychom měli být hlavně sami k sobě , protože pokud budeme žít dle naší skutečné podstaty , pravdy , kterou v sobě každý nosíme od narození tak jedině tak můžeme být sami sebou a žít radostný a spokojený život.

Myslím tím žít dle skutečné pravdy, na základě našeho vlastního přesvědčení, které je v souladu s našimi pocity uvnitř nás a s naší duší, pravda , která s námi rezonuje, nemluvím zde o pravdě, kterou jsme od někoho převzali nebo kterou nám někdo předložil, abychom ji přijali za pravdu , protože tyto pravdy jsou pravdy společnosti ve které žijeme a dost často s námi nesouzní ačkoliv jsme byli přinuceni společností tuto pravdu akceptovat a přijmout ji za svou .

Mnozí z nás takto žijí na základě pravd někoho jiného a tu svojí pravdu uvnitř sebe potlačují, neumožňují ji vyplout na povrch a nadechnout se, těmto lidem se pak hůře dýchá, jsou omezeni a přidušeni společenskými pravidly, která lze ale kdykoliv zrušit, pokud se lidé rozhodnou a pokud  jim to odvaha dovolí a postavit se těmto pravidlům , omezením a pochybným pravdám čelem pak se stávají svobodnějšími , kreativnějšími, veselejšími lidmi, kteří k sobě přitahují věci a lidi v souladu s jejich pravdou a s jejich podstatou , pak zažívají skutečnou pravdu – skutečnou radost ze života J

Proč tu jste  ? – Aby jste žili svůj vlastní život , svoji pravdu , svoji podstatu  ….život není o ničem jiném než o žití a tvoření svojí vlastní reality na základě své pravdy , kterou máme každý v sobě a ke které hledám neustále cestu , a když ji najdeme pak žijeme skutečný život dle svých představ a snů J 

Jak to poznáte???

Jedině tak, že budete vnímat své pocity a touhy, a když jste se svými pocity a touhami v souladu, tj. že vyvolávají ve vás vášeň, lásku, radost pak jste na dobré cestě ke své vlastní a skutečné pravdě .

Hodně štěstí   

Iveta Skřivanová

www.rekonektivniterapie-podebrady.cz

 

 

 

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply