Rekonektivní Centrum Praha

Největší Centrum Rekonektivního léčení na světě otevře v Praze zakladatel metody  Dr. Eric Pearl

Eric Pearl je světovou celebritou v oblasti alternativní medicíny a zakladatelem rekonektivního léčení, které je založené na práci s energií, která nás obklopuje. Do Prahy přijel u příležitosti otevření největšího Centra Rekonektivního léčení na světě.

Rekonektivní léčení vrací harmonii

Rekonektivní léčení je v podstatě návratem do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. K tomu využívá velmi harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit, a ty samy najdou místo, kde mají působit. Kontakt s frekvencemi Rekonektivního léčení umožní organismu vzpomenout si, že tuto rovnováhu zná i tělo. Touto vzpomínkou se pak tělo jednoduše řečeno znovunastartuje a začne dávat dohromady to, co v rovnováze není. „Možná jsme se příliš dlouho zabývali tím, v čem jsme rozdílní. A možná je čas začít hledat to, v čem jsme stejní,“ říká zakladatel metody Eric Pearl.

Největší Centrum Rekonektivního léčení na světě je v Praze

V nově otevřeném pražském Centru pro Rekonektivní léčení pracuje 25 vyškolených praktiků, kteří absolvovali školení přímo u zakladatele této metody Erica Pearla. „V minulém roce jsem si řekl, že by bylo dobré postavit moderní místo, které může sdružovat více praktiků, a ukázat tuto metodu lidem v duchu metody, která má své místo ve 21. století a nejedná se o nějaké spirituální šamanství z dávnověku. Proto jsme se s praktiky dohodli a společně do Centra zainvestovali,“ vysvětluje důvod vzniku centra jeden z jeho zakladatelů.

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle. 

Jak léčení probíhá

Klienti většinou absolvují 3 – 4 sezení v rozmezí týdne až 10 dnů, potom se proces Rekonektivního léčení nechává působit, je to však vždy individuální. Léčení se netýká pouze problémů ve fyzické rovině, ale pomocí této techniky je možné napravit nerovnováhu i v oblasti mentální, emocionální a duchovní. Klient může v rámci této metody projít dvěma procesy. Jedním je již zmiňované Rekonektivní léčení, které je jednorázovým naladěním na frekvence, které vytvářejí rovnováhu a harmonizují věci v našem těle i v naší mysli. Druhým je komplexní proces The Reconnection – Znovunapojení. Ten se dělá jen jednou za život a dochází při něm k procesu, který nás vrací do stavu celkové harmonie. „Je to propojení našeho systému energetických drah s energetickými drahami v prostoru kolem nás. Toto propojení je trvalé a pracuje s námi v podstatě celý život. Pro většinu lidí je to velký evoluční skok ve vývoji dopředu. Na tento proces chodí většinou lidé, kteří se zajímají o rozvoj svého osobního potenciálu, nebo si chtějí dát celý svůj život účinným způsobem dohromady.“

 Více informací – konzultaci – objednání osobní ukázky RL – Iveta Skřivanová člen Rekonektivního Centra v Praze

www.rekonektivniterapie-poderady.cz a www.rekonektivnicentrum.cz

 

 

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply