TEST: Jak jste na tom s rovnováhou a harmonií ve svém životě?

Situace, které vyvolávají znepokojení a napětí vnímají lidé různě. Stejné je to s uvolněním. Jediné co má váhu, je jak situaci vyhodnotíte. Tento test vám pomůže určit, to zda ve svém životě zvládáte udržet zdravou rovnováhu mezi napětím a uvolněním .

Rozhodněte, zda se na Vás dané výroky hodí :

rozhodně 3 body

převážně 2 body

částečně  1 bod

vůbec ne 0 bodů

TEST ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY                                                              body
Moje práce na mě klade požadavky, ale nepřetěžuje mě.
S kolegy mám dobré vztahy.
Jsem na to, co dělám hrdý, baví mě to .
Večer a o víkendech mám dostatek energie něco podnikat.
Doma na práci nemyslím .
Spím dobře.
Moje rodina, přátelé by mě popsali jako vyrovnaného člověka.
Vše co dělám, dělám s přesvědčením.
Své cíle sleduji důsledně.
Nároky mého okolí ( rodina, kolegové, nadřízení ) mě nezatěžují.
Situace, v nichž se cítím bezradný nebo bezmocný, téměř neznám.
Občas se stane, že mě námaha těší.
Jsem hrdý na výsledky, kterých jsem dosáhl, i když je ostatní neocení.
Náročné situace v osobním či pracovním životě mě podněcují.
Vychutnávám si přestávky a ,,nicnedělání,,

 

Leave a Reply