The Reconnection

The Reconnection (Znovunapojení) je evoluční proces, který nás navrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech.

Jedná se o propojení meridiánů (energetických drah) v našem těle s energetickými dráhami naší planety a celého prostoru, jehož jsme součástí. Tím dochází k trvalému a celistvému napojení a také k harmonizaci všech aspektů v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické i duchovní.

Je o návratu k celistvosti (znovu se spojujeme s tím, čím jsme kdysi byli).

Pro každého je tento proces jedinečný.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojení. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Nastoluje harmonizaci všech aspektů v našem životě.
Každému, kdo obdrží Reconnection (proces Znovunapojení) přinese zrychlení na jeho životní cestě.

The Reconnection (nebo také přijetí osobního Reconnection) se provádí jednou za život a není potřeba jej nikdy opakovat. Domnívám se, že je to něco tak zásadního pro každého z nás, že by ho měl mít úplně každý.

Celý proces se provádí ve 2 následujících dnech po sobě.
Je nutné jeho dokončení v rozsahu 3 nocí.

  • Jedná se o bezdotykovou metodu.
  • Jedno sezení trvá 30 minut.
certifikát

The Reconnection – znovunapojení: je proces probíhající ve dvou sezeních, který nás znovu-napojí na kosmickou mřížku – pole nulového bodu.

Proces Reconnection vám pomůže se znovu napojit s vaším vyšším Já a to vytváří v našem životě harmonii a zdraví ve všech oblastech . Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, vnímání, vztahů, osobního i pracovního života.

Reconnection je návrat k sobě- ke své vlastní energii. Je to návrat k integritě a ke své vlastní cestě. Znovu napojuje meridiány těla na linie sítě planety a celého prostoru jehož jsme součástí.

The Reconnection zvyšuje hladinu světla v DNA příslušného člověka.

Proces Reconnection se dělá jednou za život . Jedná se o napojení, které je trvalé. Přináší velký evoluční posun v životě člověka.

Cena – 333 USD / dle aktuálního kurzu/ 

Každou návštěvu je nutné rezervovat na emailu ivetaskrivanova@seznam.cz nebo telefonním  čísle + 420 724 083 004 
Těším se na Vaši návštěvu.

čtěte více na The Reconnection