Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním léčením a jinými typy – metodami energetického léčení? (Reiky, Čchi kung a podobně…)

cropped-Iveta-logo-RI-ok-1.pngV první řadě rozdíl je v tom, že Rekonektivní léčení není jen další forma energetického léčení, ale ve vztahu s  Rekonektivním léčením se hovoří spíše o frekvenkčním nebo informačním léčením.

Je zde několik zásadních rozdílů. Během působení rekonektivních frekvencí na klienta praktikem Rekonektivního léčení bylo na mnoha vědeckých pracovištích po celém světě měřeno, že do těla probíhají 3 věci. Enormní množství světla ve fyzické podobě. Protože každá naše buňka vyzařuje světlo a podle úrovně světla v našem těle se cítíme buď unavení, vyhořelí, depresivní nebo naopak vitální, zdraví a energičtí. Dále do našeho těla proudí informace v harmonické podobě a tyto informace narovnávají náš kód DNA, který byl někde během našeho života pokroucen a deformován. A poslední složkou je energie ve velmi širokém spektru. Tato energie, když jí fyzici zkoumali s jinými formami energetického léčení, které tu byli na planetě již dříve, tak zjsitili, že každá metoda ať už je to Reiky, Čchi Kung nebo jiné mají nějaké specifické spektrum energie – nějaký rozsah. Někde se potkávají, někde se přesahují, ale když měřili energii která je součástí spektra frekvence Rekonektivního léčení, tak zjistili, že Rekonektivní frekvence mají tento rozsah daleko širší – jako by to byl deštník, který ty ostatní metody energetického léčení zastřešoval.

Nikdo nechce tvrdit, že něco z toho je horší nebo lepší. Je to prostě měřitelný fakt.

To důležité je, že spektrum Rekonektivních frekvencí proudící do těla člověka je více širší a komplexnější. A obsahuje kromě energie celé spektrum složené ze světla, energie a informace.

Zajímavostí také je, že u působení Rekonektivními frekvencemi se vzdáleností od těla klienta  intenzita frekvencí neklesá, ale naopak se zvyšuje. Což u použití energetických forem léčení je naopak.

Leave a Reply