VĚDA A VÝZKUM

1) Výsledek: První výsledek ukazuje, objekty se zavázanýma očima mohou cítit energii až 83% času. Druhý ukazuje energetické funkce jsou elektromagnetický signál. Třetí ukazuje, že příjemcovi srdeční vlny, měřené na EKG, což se odráží i v mozkových vlnách, měřeno na EEG. Nejsignifikantnější ve třetím experimentu je fakt, že si je subjekt si energii plně uvědomuje, stejně reaguje mozek, tedy mozek nějak nevědomě detekuje a přijímá energii bez potřeby myšlení, důvěry, naděje nebo víry.

2) Výsledek: To co zjistily, bylo dramatické. Více než 100+ lidí, kteří se zúčastnili studie, všichni odcházeli s trvale rozšířenými a novými elektromagnetickými schopnostmi, které následovali po semináři RL, ačkoliv nikdy nestudovali léčení nebo byli masteři/učitelé různých léčebných technik, které jsou dnes známy. Všichni se dostali na zcela novou úroveň.

3) Studie ukazuje, že 10 minutové sezení RL prokazatelně zvětšuje rozsah pohybu v průměru o 26% u osob s omezenou hybností ramene. Úhel zvětšení pohybu byl prokazatelně větší, než u fyzioterapie. RL také prokazatelně snižuje bolesti zúčastněných osob, když získali možnost zvednout ruce.

4) Zvýšení energie bylo zaznamenáno všemi pěti lidmi, přičemž konkrétně tři ukazují prokazatelné změny. Měření také ukazují redukci entropie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie), ukazující prokazatelnou harmonizaci pacientova stavu.

5) Efekty RL na atletech a jejich úrovních energie byli “ohromně prokazatelné”, jak řekl Korotkov. Každý atlet a testovací objekt zaznamenali prokazatelné zvýšení energetické úrovně, s průměrným zvýšením 22% a více. Atleti řekli, že dobře cítí frekvence a benefity, které cítili v těle. Jeden atlet po nedávné fraktuře nohy, který chodil jen s problémy a o berlích, byl schopen (po dvou experimentálních sezeních) slézt se stolu a odejít po svých, jen s drobnou bolestí. Jeho lékař, který byl přítomen při experimentu, provedl opakovaný rentgen atleta další den a byl v šoku, když viděl, že oddělené zlomené kosti jsou najednou lehce vymknuté.

6) Výsledky ukazují, že všichni účastníci měli rychlé pozitivní výsledky. U poloviny těch, kteří se zúčastnili RL sezení, došlo prokazatelně ke zvýšení energetických parametrů a o 10 dní později bylo toto ještě statisticky prokazatelně vyšší. Další studie ukazují pokles tlaku krve, zvýšení metabolismu, imunity, proti toxické a antioxidační aktivity v těle, dále zlepšení kardiovaskulárních funkcí a ukazují změny v DNA.

7) Během sezení došlo u praktiků RL i jejich klientů k dramatickému nárůstu stavu hojení. Praktik pociťuje stav, při němž výrazně a prokazatelně dochází k mozkové a srdeční aktivitě. Tento stav “emočního klidu”, je spojen s extrémním vědomím, pocity míru, pocitu napojení ne energii univerza a schopností vnímat na zvýšené úrovni. Toto v mnohém překračuje stav, kterého se běžně dosahuje u jiných energetických léčebných metod. Ve skutečnosti je to mnohem jiný stav, než byl zaznamenán u jógy, meditace, Reiki nebo jiných energetických léčení. Tyto dokumenty zcela prokazují, že RL je něco nového a rozdílného, než cokoliv jiného, co kdy bylo na této planetě.

8) Přirozeně umírají listy během sedmi až deseti dnů. List, na nějž byla dána energie, se dožívá přibližně 90 dní, tedy osm až desetkrát déle po přijetí Reiki, Qu Gong nebo RL. Ale byl zde velký rozdíl: S Reiki, uzdravení listu začalo rychle a pak vadne; s Qu Gong, začne pomalu, ale vydrží déle. Avšak poté, co bylo aplikováno RL, začalo to rychle a vydrželo mnohem déle a RL udrželo listy naživu po 90 dní.

9)S Reiki, Johrei, Jin Shi se DNA znovu napojuje pomaleji, než je stanovená norma. S RL se napojuje RYCHLEJI. Mimo to došlo prokazatelně po RL k opravě některých vrozených nebo získaných defektů DNA rostlin. To potvrzuje, že RL je rozdílné a má přímí dopad na DNA u člověka.

10) Byl zde dramatický rozdíl volné termodynamické energie v místnosti. Kdybychom vzali výsledky jen tak jak jsme je viděli, teplota v místnosti by se zvýšila o 300°C! Ale vzhledem k RL, když se teplota v místnosti nezvýšila, se změnila energie, světlo a informace zaplnily místnost. Přesně jak  Dr.  Williem Tiller naměřil.  Dr. Tiller popsal, že jeho data ukazují, entropie během RL poklesla, to umožňuje koherenci (Koherence (vlnění) – vlastnost vlnění) převládat. Entropie je přirozený stav rozkladu a rozpadu, kdy všechny věci nejsou drženy spolu vlivem sil (asi gravitace), pozorným úsilím a soustředěním. Entropie způsobuje stárnutí, chaos, rozklad a nemoci. Tedy pokud se entropie sníží (negativní entropie), nastává větší koherence a řád. Převládání koherence a vyváženost jsou představeny tělu, a pomáhají mu uzdravit se a omládnout.

11) Byl popsán nárůst v měření, když bylo v místnosti předváděno nebo děláno léčení. Intenzita a velikost pole se zvětšili, jak šel den dál. Tyto měřené a zdokumentované efekty pole (které nazval “koherentní efekty”) jsou prokazatelné a nastávají během toho, když na semináři probíhá výuka. Tyto koherentní efekty jsou nejvýznamnější a nejsilnější, když je nový koncept nebo cvičení představeno na semináři, toto je zdokumentováno hroty (myšleno ne grafickém ukazateli) v intenzitě a velikosti pole v místnosti, kde by seminář. Vyslovil teorii, že elektromagnetické efekty jsou vedením, umožňujícím účastníkům kurzu získat nové schopnosti a stát se master praktiky během jednoho krátkého víkendového kurzu. Navíc výzkumy Dr. Konstantina  Korotkova naznačují, že pouhým sezením v místnosti, kde je seminář, je velká pravděpodobnost, že se na účastnících projeví léčebné účinky.

 

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply