Život ve flow, život ve frekvencích – slovy Dr. Erica Pearla

Jak žít ve flow, jak žít v proudu života ? 

Jak si užívat životní cesty, být pozorovatelem a tvůrcem svého spokojeného ,, Bytí “ ? 

A co má spojení s rekonektivnímí frekvencemi společného s ,,FLOW“ ?

Slovy Dr. Erica Pearla – z vysílání Flow Summitu – celý záznam viz. níže 🙂 

Při ,,terapii“ – konkrétně při terapii Rekonektivního léčení, se učíme, že aby transformace proběhla, je potřeba nesnažit se oni. Netlačit na ni.

Učíme se, že nemáme vysílat, ale přijímat. 

Nemluvit tolik a říkat ,,VESMÍRU“  co má dělat, ale namísto toho naslouchat a být svědkem. Být svědek a i tím o čem je podáváno svědectví , tím kdo se dívá i viděným.  Sledovat situaci a neposuzovat ji a sledovat jak proudí.

Aby jste byli někým, kdo proudí tzv. flower / což je shodou okolností i stejné slovo pro květinu – flower/

Necháte- li věci proudit, umožníte jim rozkvést. Stejně jako nemůžete donutit květinu, aby rozkvetla. Můžete to umožnit a můžete to sledovat. 

Proud je něco co k nám přichází, dalo by se říci, že je to nekonečný rytmus, nekonečný pohyb, který svým způsobem nepřístupný, nedostupný, nedosažitelný SILOU či pokusy.  Lze jej dosáhnout jedině tak, že si umožníme proudit, hýbat se, existovat v elegantní prostotě. Jen ve svých myšlenkách, pozorováních stejně jako nekonečně proudí voda.

Musíme vystoupit z obrazu, často se musíme přestat snažit vše ovládat a mít pod kontrolou. Často se rozumem snažíme příliš ovlivnit směr, kterým by se podle nás měli věci ubírat.  A vyžaduje to spoustu zbytečně ztrápené energie a úzkosti. Proud je mnohem jednodušší než se nám zdá. Chceme se naučit odpoutat se od systému ovládání a nechat se unášet proudem podobně jako list ze stromu na řece:)

Naše snaha poznávat věci a porozumět jim, je často součástí snahy ovládat a řídit.

V konečném důsledku se snažíme ,,Vesmíru“ říct co má dělat svým omezeným vědomým lidským myšlením a  s lidským vzděláním, kdy se často domníváme, že víme co je nejlepší v celkovém pohledu.

Rekonektivní léčení – je velmi zvláštní, umožňuje nám přistupovat ke spektru energie, světla a informací. To přináší transformaci a zážitky, které nelze popsat slovy.

Když se řekne Rekonektivní léčení – jde o komunikaci něčeho co skutečně nelze popsat slovy. Pochopení přichází ze zážitku samotného.

K FLOW  – proudění  – nepotřebujeme žádné techniky, metody, cvičení .Potřebuje snad příroda něco procvičovat ? Potřebuje příroda nějakou techniku pro svoji existenci ? Potřebuje příroda meditovat ? Možná mám tyto cesty, přístup ke svojí podstatě……          Ale možná pokud si umožníme nechat se vnést proudem do své vlastní povahy, zjistíme, že nebylo co dělat…, protože si zkrátka umožníme být sami sebou. Často si myslíme, že musíme něco udělat, abychom se stali sani sebou.  

Někdy se ocitneme uprostřed proudu …rozhodneme se bojovat nebo se přizpůsobíme proudu? Necháme se ovládat strachem nebo se rozhodneme jednat dle vědění nebo budete jednat v souladu s Láskou ?

Propojení s proudem, je propojení s naší nadčasovou dimenzí.  

Jsme skutečně nadčasové bytosti. Znovupropojení s Rekonektivním léčením, znamená znovuspojení s nadčasovou pravdou a povahou toho kým jsme. Tím přirozeně vstupujeme do nové rovnováhy. Někdy je na nás nejsilnější to čemu se ve svém životě  věnujeme nejméně pozornosti.

Síle života stále nerozumíme, možná proto, že na ní nahlížíme rozumem.

Naše povaha však proudí do této životní síly. Naše těla jsou navržena a zkonstruována s dokonalostí, není třeba k nim nic přidávat a nijak zasahovat.

Znovu se propojme se svým nadčasovým ,,JÁ“ 

Propojení se svou podstatou do níž není třeba nijak zasahovat. Naše motorické i senzorické schopnosti i schopnost fyzického hojení se dokáží sami obnovovat i sami uspořádávat.       Ale naše podstata, náš ,,DUCH“ , naše nadčasovost jsou vždy tak dokonalé, že to překračuje hranice našeho chápání.

Propojujeme se se svou podstatou, propojujeme se s Láskou, protože naše nejniternější podstata je LÁSKA.

Rekonektivní léčení –  se nelze doopravdy naučit. Klíčem k tomu, abychom to pochopili a byli schopni Rekonektivní léčení vyučovat, je získat přístup k něčemu hlubšímu než jen k technikám energetického léčení.

Je to o sdílení proudu – REKONEKTIVIVNÍHO LÉČENÍ .

Tento proud je sdílen, protože existuje. Je sdílen díky uvědomění si ,, JÁ JSEM“.              Je sdílen, protože při léčení na této úrovni nikdy nejde o to co děláte, ale o to kým jste.

Jde o odhalení našeho vlastního ,,JÁ“, naší podstaty . Je to odhalení našeho niterného ,,JÁ“ , naší podstaty, našeho vlastního ,,DUCHA“. 

ivetaskrivanova.cz

 

 

Rate this post

Leave a Reply